Eesti Liinirongid ELRON teostatud turunduspildid suvel 2023.