Eesti Liinirongidele ELRON brändile teostatud turunduspildid suvel 2023.